Der Aa-Kerk

De muren het koor van deze hoog oprijzende gotische kerk wijken ietwat naar buiten door de druk van de gewelven. De spitsboogvensters zijn eenvoudiger dan de grote ramen van het dwarsschip met visblaastracering. De lichtval door de grote ramen benadrukt de gotische structuur binnen. De kerk is vele malen zwaar beschadigd. Zo stortte in 1710 de toren voor de tweede keer in korte tijd in. In 1985 schreef Belcampo hier een verhaal over. De jonge Johann Sebastian Bach speelt in het geheim het Schnitger-orgel. Hij speelt maar door en door, en door dit muzikale geweld stort de toren uiteindelijk in.

Lees meer

Bijzondere Locaties Groningen exploiteert vijf monumenten in en nabij Groningen. de Der Aa-kerk | de Remonstrantse kerk | de kerk van Leegkerk | De Amshoff | de kerk van Klein Wetsinge

Lees meer

Donderdag 19 november
t/m 28 februari 2021

GIMME SHELTER: The Stones in Beeld

GIMME SHELTER: The Stones in Beeld

Lees meer

Protestantse cultuurschatten

Als gevolg van de Beeldenstorm is het vandaag de dag heel moeilijk om ons voor te stellen hoe het interieur van Nederlandse kerken eruit zag voor de Reformatie, in de katholieke tijd. Illustratief hiervoor is het koor van de gotische Der Aa-kerk in Groningen, dat zich vandaag vooral kenmerkt door leegte; de oorspronkelijke inrichting is bij de zogenaamde Reductie van 1594 rigoureus verwijderd en op de pilaren werden teksten aangebracht als een soort calvinistisch  manifest.

Protestantse cultuurschatten